radio rdc. interview with bartosz and tomasz maciejewscy

on work and life of jerzy konrad maciejewski, journalist, writer and photographer

click

polskie radio. reportage „zawalczyć o swoje” / 2013

 on "sami" exhibition, by joanna bogusławska

click

radio kolor. interview with bartosz maciejewski / 2015

on photography and life, by  justyna sokołowska 

radio zet chilli. the announcement of the opening / 2015

on "urban jungle" exhibition, by weronika wawrzkowicz

radio rdc. interview with bartosz maciejewski / 2016

on "in a bubble" exhibition, by dagmara kowalska

click

polskie radio. reportage „znikający harlem” / 2014

on "znikający harlem" exhibition, by joanna bogusławska

click

radio zet chilli. interview with bartosz maciejewski / 2014

on „znikający harlem” exhibition, by weronika wawrzkowicz

author's evening bartosza maciejewskiego

in the reportage institute, 2016

radio kolor. the announcement of the opening / 2016

on "in a bubble" exhibition​

radio rdc. about the photo project "to the last tree" / 2017

bartosz maciejewski and igor omulecki and wojciech kowalik talked in the broadcast

click

radio kampus. coverage from the opening / 2016

on "in a bubble" exhibition, by ​olga trapszyc

radio kolor. interview with bartosz maciejewski / 2016

on "in a bubble" exhibition, by justyna sokołowska

radio kolor. coverage from the opening /2016

on "in a bubble" exhibition, by paweł worobiej

radio zet chilli. a conversation with bartoszem maciejewskim

about photography, photography and art, dagmara kowalska

radio rdc. interview with bartosz maciejewski

exhibition of the bartosz maciejewski "london outsider".

click

radio kampus. vernissage reportage

exhibition of the bartosz maciejewski "london outsider".

radio zet chilli. interview with bartoszem maciejewskim

on london photography and the "london outsider" exhibition 2018

radio